מפגשים שלב א' תשע"ט

  • מפגש ראשון: 24 באוקטובר 2018, ט"ו בחשוון
  • מפגש שני: 14 בנובמבר 2018 , ו' בכסלו
  • מפגש שלישי: 12 בדצמבר 2018, ד' בטבת
  • מפגש רביעי: 9 בינואר 2019, ג' בשבט
  • מפגש חמישי: 30 בינואר 2019, כ"ד בשבט
  • מפגש שישי: 20 בפברואר 2019, ט"ו באדר א' 
  • מפגש שביעי: 13 במרץ 2019, ו' באדר ב'
  • מפגש שמיני: 3 באפריל 2019, כ"ז באדר ב'