טורניר הפיזיקה תשפ"ד: לוח זמנים ואבני דרך

אוגוסט 2023 - פתיחת רישום בתי הספר לטורניר
 
5.9.23 יום שלישי בשעה 13:00 - מפגש פתיחה מקוון לבתי הספר
המשתתפים בטורניר.
 
8.10.23 - המועד האחרון להגשת טופס רעיון לכספת; סגירת ההרשמה לטורניר.
יש לשלוח את טופס הרעיון לכתובת המייל: safetour@weizmann.ac.il
*שימו לב – טפסים שלא יעמדו בדרישות הטורניר לא יעברו את שלב המיון.
 
12.10.23 - החזרת טופס הרעיון לקבוצה, עם הערות המנחה המדעי.
 
15-17.10.23 - פגישות היכרות בזום עם המנחה המדעי – התייחסות לרעיון הכספת לאחר הערות המנחה.
 
31.10.23 - הגשת תיקונים ראשונה והתקדמות בהתאם לדרישות המנחה המדעי, תוך העמקה והפגנת ידע מדעי על העקרונות הנבחרים.
 
21.11.23 - הגשת תיקונים שנייה והתקדמות בהתאם לדרישות המנחה המדעי, תוך העמקה והפגנת ידע מדעי על העקרונות הנבחרים.
 
5.12.23 – הגשת סרטון היתכנות למנגנון.
שימו לב - קבוצה שלא תקבל אישור על הסרטון לא תוכל להמשיך לשלב הבא.
לאחר קבלת אישור על הסרטון תיקבע פגישה במכון ויצמן בחנוכה, עם המנחה המדעי.
 
10-14.12.23 - במהלך חופשת חנוכה, פגישות במכון ויצמן עם המנחה המדעי – הדגמת מנגנון הכספת הראשוני וקבלת אישור מהמנחה המדעי. הפגנת ידע מדעי על העקרונות הנבחרים. קבוצות שיקבלו אישור על המנגנון – יקבלו את ערכת הבנייה לקופסת הכספת.
*שימו לב - הורי התלמידים צריכים לשלוח למורה בית הספר אישור עבור יציאה למכון ויצמן בחנוכה.
 
עד לתאריך 26.12.23 - הצגת התקדמות בנייה ראשונה, בהתאם לדרישות המנחה המדעי, תוך העמקה והפגנת ידע מדעי על העקרונות הנבחרים - הדגמה של בניית המנגנון הפיזיקלי וההבנה הפיזיקלית.
לאחר הגשת החומרים תיקבע פגישת זום עם המנחה המדעי.
 
עד לתאריך 16.1.24 - הצגת התקדמות בנייה שנייה, בהתאם לדרישות המנחה המדעי, תוך העמקה והפגנת ידע מדעי על העקרונות הנבחרים - הדגמה של בניית המנגנון הפיזיקלי וההבנה הפיזיקלית.
לאחר הגשת החומרים תיקבע פגישת זום עם המנחה המדעי.
 
עד לתאריך 6.2.24 - הצגת התקדמות בנייה שלישית, בהתאם לדרישות המנחה המדעי, תוך העמקה והפגנת ידע מדעי על העקרונות הנבחרים - הדגמה של בניית המנגנון הפיזיקלי וההבנה הפיזיקלית.
לאחר הגשת החומרים תיקבע פגישת זום עם המנחה המדעי.
 
27.2.24 - מועד אחרון להגשת סרטון של הכספת ה עובדת. קבוצה שהסרטון שלה יאושר תוכל לקבוע עם המנחה פגישה בבית הספר.
 
3-7.3.24 – ביקורי מנחים בבתי הספר – הדגמה של הכספת העובדת. בשלב זה הקבוצות יגישו למנחה תיאור כספת + הוראות לפורצים, בשפה האנגלית. המנחים יעירו הערות על החומרים ויבקשו לערוך תיקונים.
 
19.3.24 – הצגת התקדמות רביעית – הגשות של חומרי הכספת הסופיים, לאחר התיקונים:
תיאור כספת + הוראות לפורצים + סרטון הדגמת פעולת הכספת, באורך של עד 2 דקות באנגלית (הסרטון יועלה ליוטוב לאחר התחרות וחייב להיות ללא הצגת פניהם של חברי הקבוצה).
 
2-3.4.24 - טורניר הפיזיקה הבינלאומי במכון ויצמן.