חידה למתעניינים בחוג

מתמטיקה בכיף לתלמידי כיתות ב'

6 = 3 $ 2

40 = 4 $ 10

@ = 5 $ 2
 

  • איזו פעולת חשבון מסמל הסימן $ ?
  • למה שווה הסימן @ ?

את הפתרונות יש לשלוח לצוות החוגים בדוא"ל.