חברי צוות התחרות Brain Bee

חברי צוות התחרות:

פרופ' אילנה גוזס (אוניברסיטת תל אביב) − מנהלת אקדמית

הדוקטורנטים גל הכהן - קליימן ושלמה סרגוביץ'  אוניברסיטת תל אביב

גב' איריס סעדון  אחראית רישום ואדמיניסטרציה