הערות לשיפור המצגות

במהלך הצגת עבודות הגמר שמנו לב שניתן היה לשפר אצל מספר רב של מציגים את אופן ההצגה. לנוחיותכם מפורטות המלצותינו לשיפור אופן ההצגה בכנס מדעי:

1. ההקדמה צריכה לכלול רק את מה שנחוץ כדי להביא את מי שאינו מתמצא בתחום לכך שיוכל להבין את המחקר, הישיגיו ומגבלותיו. לענות על שאלות שקושורת בנושא המוצג, אך לא כל התשובות צריכות להופיע במבוא. חשוב שהמבוא לא יגזול את מרבית זמן המצגת.

2. כשמציגים שקף חשוב להקפיד שכל הקהל יוכל לקרוא את תוכנו. לכן יש  להקפיד על גודל גופן מתאים.

3. רצוי להריץ שיקופיות בקצב שיאפשר קריאתן.

4. אותיות, סימנים מתמטיים או מונחים שאינם מוכרים לקהל צריכים להיות מוסברים בשקופית או ע"י המציג.

5. גדלים כמותיים יופיעו עם היחידות שלהם.

6. כשמוצגת עקומה (גרף) צריך להבהיר בכתב (גדול) ו\או בע"פ מהו הציר האופקי (x) ומה הוא הציר האנכי (y).

7. השקופיות אמורות רק להציג תוכן חזותי או טקסט תמציתי. ההסבר וההרחבה במשפטים שלמים הם משימת המרצה. לכן לא רצוי לקרוא מילה במילה את השקופית אלא להסביר את השיקופית.

8. מומלץ להימנע מקריאת הטקסט מהכתב (נייר). אין מניעה להשתמש ברשימות כדי להזכיר נושאים חשובים, אך לא לצורך קריאה מילה במילה אלא במקרים מיוחדים של ציטוט מילולי.

9. כל שיקופית שמוצגת דורשת התייחסות, לכן לא רצוי להציג שקופיות ברצף ולתת לנוכחים לקרוא בלי הסבר.

10. בתכנון חלוקת הזמן של המצגת יש להקצות זמן ניכר לחלק המדעי ולהקצות פרק זמן מינימאלי לפעולות שגזלו את מרבית הזמן. אין לחלק את המצגת לפי הזמן שדרש כל חלק מהעבודה. לפעמים חלק גדול מהעבודה בפועל הוא רוטיני ומוכר ורק בחלק קטן מהזמן נדרש עיסוק בנושא מדעי מעניין.

11. בכנס מדעי אין חשיבות לשאלה עד כמה נהנית לעשות את העבודה ומה היא תרמה לך אישית. רק במקרים בודדים ומאוד מיוחדים יש להתייחס לכך.