ד"ר צביה אלגלי

תפקיד: מנהלת יחידת טכנולוגיה בחינוך
דוא"ל: zvia.elgali@weizmann.ac.il

ד"ר צביה אלגלי מנהלת את היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היא בעלת תואר דוקטור בלימודי מדע, טכנולוגיה וחברה מהיחידה ללימודים בינתחומיים באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שכתבה עסקה בהתפתחות מדיניות שילוב הטכנולוגיה בחינוך במדינת ישראל, תחת הכותרת "מדיניות התקשוב בישראל, בשנים 2000-1980: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים". בהמשך היא כתבה מאמרים והופיעה בכנסים העוסקים בפיתוח מדיניות ותהליכי למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה ובעיצוב תהליכי למידה דיגיטלית.

ד"ר אלגלי עסקה כמה שנים בהוראת מדעים בחטיבת הביניים, ועוסקת כ-25 שנה בפיתוח תוכן ותהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה במסגרות שונות, ובהן משרד החינוך, המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואיגוד האינטרנט הישראלי, שם ניהלה קבוצת משימה לפיתוח תוכניות חינוך בקהילה ותוכניות לאומיות לקידום תרבות דיגיטלית.

בשנת 2011 הצטרפה לצוות התוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים, והיא מלמדת במסגרתה כמה קורסים: קורס בהכשרת אנשי חינוך בהובלת יזמות וחדשנות חינוכית במערכות חינוך, קורס לפיתוח חשיבה ביקורתית על טכנולוגיה בכלל וטכנולוגיה בחינוך בפרט, וקורס העוסק בקידום תרבות דיגיטלית בחינוך. בנוסף היא חברה בצוות המרכז ליזמות חברתית-חינוכית במכללה.