בית ויצמן לחטיבה עליונה

סדנת מנהיגות
קהל יעד: כיתות י'-י"ב
במהלך הפעילות נברר אילו תכונות דרושות למנהיג אידיאלי ואילו כישורים אישיים קידמו את ד"ר חיים ויצמן בדרכו כמנהיג ציוני וכאיש מדע. הנושאים יועברו באמצעים טכנולוגיים הקרובים למציאות היומיומית של התלמידים.

החיידק של ויצמן
קהל יעד: כיתות י'-י"ב
משחק אינטראקטיבי בדגש על החדשנות ויזמות. במהלך המשחק נכיר את תרומת המחקר הביוטכנולוגי של ד"ר חיים ויצמן לניצחון בריטניה במלחמת העולם הראשונה. הפעילות מלווה ברמזים ובמשימות דרכם יחשפו המשתתפים את הקשר בין הישגיו המדעיים של ויצמן לפועלו בתנועה הציונית.

בית לאומי
קהל יעד: כיתות י'-י"ב
הימים הם ימי מלחמת העולם הראשונה ובריטניה כובשת את ארץ ישראל. דרך משחק משימות ופתרון חידות בדגש היסטורי, יגלו התלמידים את המהלכים שקדמו למתן הצהרת בלפור ומי היו השחקנים המרכזיים שהביאו לקבלתה.

הראשון במדע
קהל יעד: כיתות י'-י"ב
פעילות ניווט ומשימות ברחבי מכון ויצמן למדע, במהלכה יגלו התלמידים מאין נובעים הישגיו המדעיים החשובים. בנוסף, יגלו המשתתפים מהו סוד הקסם בחזונו של ד"ר חיים ויצמן, שהקים את המכון לפני למעלה משמונים שנה וממשיך להיות תמיד בחזית המדע.

קסם אישי
קהל יעד: כיתות י'-י"ב
מנהיגות אינה מתקיימת בחלל ריק, אלא היא תוצר של נסיבות אישיות וחברתיות המעצבות את דרכו של המנהיג. הסיור "קסם אישי" עוקב אחר מנהיגותו של ד"ר חיים ויצמן מתוך ניסיון להבין את הערכים לאורם פעל, הדילמות עמן התמודד כמנהיג התנועה הציונית לאורך השנים והשפעת מנהיגותו על החברה הישראלית.  

עולים ומגלים
קהל יעד: כיתות י'-י"ב
משחק רצפה ענק של סולמות וחבלים. משחק משלים לפעילויות האינטראקטיביות להעצמת חווית הלמידה מהביקור בבית ויצמן