אפשרויות ועלויות

מדענוע

סדנה מדעית אחת (שעה וחצי) − 1400 ש"ח.

כל סדנה נוספת − רצופה או במקביל − 550 ש"ח.

הדגמת ניפוח זכוכית (שעה וחצי) − 1600 ש"ח.

הדגמת ניפוח זכוכית נוספת באותו היום − 750 ש"ח.

 

ניתן להזמין עד 4 סדנאות ביום אחד (שני מדריכים המקיימים שתי סדנאות רצופות כל אחד).

ישובים המרוחקים מעל 50 ק"מ מהעיר רחובות יכולים להזמין את המדענוע רק בהזמנה של 4 סדנאות ביום.