לכל התוכניות

השתלמויות מורים

במכון דוידסון אנחנו עוסקים לא רק בתלמידים, אלא גם מכשירים מורים למצוינות מדעית, חינוכית וטכנולוגית

ריכוז השתלמויות שנתיות תשע"ז

ההרשמה פתוחה: