לכל התוכניות

תוכניות לכיתות בגן המדע לגן חובה ולבית הספר היסודי

אתם וכל הכיתה הופכים לכמה שעות למדענים ועושים ניסויים בסביבת מעבדה אמיתית

לכל הגילאים: גלידע – גלידה מדעית

לגן חובה עד כיתות ג': חשים חושים

לגן חובה עד כיתות ד': אי של יציבות

לכיתות א'-ו': חומר ואנרגיה

לכיתות ג'-ו': מים עד השמיים

לכיתות ד'-ו': גלים, צלילים ומוזיקה

לכיתות ד'-ו': השמש ואופטיקה

לכיתות ה'-ו': המרות אנרגיה