לכל התוכניות

תוכניות לכיתות בגן המדע לחטיבה העליונה

אתם וכל הכיתה הופכים לכמה שעות למדענים ועושים ניסויים בסביבת מעבדה אמיתית

לכל הגילאים: גלידע – גלידה מדעית

לכיתות ז'-י': מזג אויר

לכיתות ז'-י': תוכנית אקולוגית שנתית

לכיתות י'-י"א: במהירות האור

לכיתות י'-י"ב: ניתוח תנועת מוצגים

לכיתות י'-י"ב: קשרים בסביבה