לכל התוכניות

תוכניות לכיתות בגן המדע לחטיבת הביניים

בקרו עם כל ילדי הכיתה בגן המדע והשתתפו בפעילות שהתאמנו במיוחד עבורכם

לכל הגילאים: גלידע – גלידה מדעית

לכיתות ז'-ט': במוקד הפרבולה

לכיתות ז'-ט': גלים, צלילים ומוזיקה

לכיתות ז'-ט': השמש ואופטיקה

לכיתות ז'-ט': סיבוב בגן

לכיתות ח': אינטראקציה וכוחות

לכיתות ח'-ט': מים ואיכות המים