דרושים לדוידסון

מכון דוידסון לחינוך מדעי הוא ארגון מוביל בטיפוח החינוך המדעי-טכנולוגי בישראל.
המכון יוזם, מארגן ומפעיל קשת רחבה של תוכניות חינוכיות לתלמידים, למורים ולציבור הרחב, על מנת להנגיש את חזית המדע לכול ולהשפיע על מערכת החינוך והחברה.

להלן המשרות הפנויות במכון דוידסון:

הדרכה במכון דוידסון

עורך/ת מדעי בשפה הערבית

רכז/ת הדרכת מדעים בסביבה מתוקשבת

מדריכים/ות למדענוע

רכז/ת לתוכנית מפ"צ

מדריך/ה לתוכנית מפ"צ

מדריכים/ות דוברי עברית וערבית למוזיאון גן המדע